LỊCH CÔNG TÁC NGÀY THỨ 1 (25/09/2022)
Thứ,ngày,tháng,năm Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì/Tham dự Thành phần tham dự
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Từ 19/09/2022 đến 25/09/2022)
Thứ,ngày,tháng,năm Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì/Tham dự Thành phần tham dự